Bu videoda hangi konular var?

Organizasyon yapısı

Takım ve zaman yönetimi araçları

Ekip kontrol mekanizması

Ekip içi işbirliği ve iletişim

Ekip motivasyonu

Şirket kültürü

Hedef belirleme

Ödüllendirme

GroupM, Data&Technology Director Aykut Aslantaş’ın sunumuyla. Hemen izle!