eren koçyiğit

Dr. Eren Koçyiğit

Founder / NBT (Next Big Thing)

Hakkında

Middlesex University, University of Birmingham, İTÜ, ve Bilgi Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak pazarlama alanında dersler veren Dr. Eren Koçyiğit, Londra merkezli NBT Digital büyüme ajansının kurucusudur. Pazarlama alanında doktora sahibi olan Koçyiğit’in, kurucu ve yatırımcı olarak girişimcilik deneyimleri bulunmaktadır. Startupbootcamp, London & Partners, INNOGATE gibi hızlandırma programlarında büyüme odaklı pazarlama alanında mentorluk yapmaktadır.

2021 Dijital Pazarlama Trendleri

05.12.2020 | 12:45

2020 senesi tüm markalar için önce bilinmezin, daha sonra ise geçici normalin yönetilmesi gereken bir yıl oldu. 2021 yılında da bu geçici belki de yeni normalin yönetilmesi durumu şüphesiz devam ediyor durumda olacak.

2020 yılında B2B alanında faaliyet gösteren markalar için, içerik pazarlaması ve lead skorlamaya dayanan pazarlama otomasyonlarının öneminin artacağını ön görmüştüm. Oluşan olağanüstü durumlar sonucunda başta webinar’lar olmak üzere, üretilen içerik ile hedef kitleye yapılan iletişim ciddi anlamda ön plana çıktı. Buna ek olarak tüm satış – pazarlama adımlarında leadlerin detaylı takibi ve otomasyonu için CRM ve pazarlama otomasyonu araçlarına olan talep ciddi oranda arttı ve lead elde etme ve lead nurturing süreçleri için dijital dönüşüm B2B markalar için artık kaçınılmaz hale geldi. 2021 yılında B2B alanında faaliyet gösteren markalardan uzun satış sürecine sahip olan (enterprise sales yapan) markaların ‘account based marketing’ konusuna daha fazla önem vererek hem içerik üretme, hem email otomasyonu, hem de remarketing alanında daha fazla kaynak harcayacaklarını düşünüyorum. B2B alanında olup SAAS olarak hizmet veren markaların ise 2021 yılında dünya çapında gerçekleşen dijital dönüşümden maksimum pay alabilmek amaçlı önceliği marka bilirliği, globalleşme ve yeni kullanıcı elde etmek üzerine vereceğini düşünerek bütçelerin global PPC ve Earned Media (Social Bookmarking ve PR) kampanyalarına daha fazla kayacağını tahmin ediyorum.

2020 yılında B2C alanında faaliyet gösteren markalar için, ROAS odaklı performans pazarlamasının önermini daha da artırmasını, pazarlama otomasyon araçlarına olan yatırımın devam etmesi ve ‘micro influencer’ların öneminin artacağını ön görmüştüm. Oluşan olağanüstü durumlar sonucunda e-commerce, pazaryeri ve mobil uygulama üzerinden dijital veya fiziksel ürün satan markaların cirolarında çok ciddi artışlar gördük. Bu artışlar ile birlikte yeni normalin ‘dijitalleşmiş’ B2C markalara ciddi anlamda fayda sağladığını söyleyebiliriz. 2021 yılında da ‘dijitalleşmiş’ B2C markaların funnellarının her alanında (marka bilinirliği, trafik, dönüşüm oranı, müşteri yaşam boyu değeri) yükselişi devam edecek ve bu markaların owned, paid ve earned medya alanlarında hem yatırımları hem de yatırımlarının geri dönüşleri artacak. Dijital dönüşümünü tamamlayamamış markalar için ise 2021 yılı ‘hayatta kalmak istiyorsan dönüşmelisin’ yılı olacak. Özellikle fiziksel mağazalar ile hizmet veren markaların ara ara oluşacak olan lock-down’lara dijitalleşmiş tedarik zincirleri ile çok hızlı cevap verebilmesi gerekecek.

Son olarak tüm sektörlerde faaliyet gösteren markaların dijital dönüşüm ve dijital büyüme yolculuklarını yönetecek bireylerin hem kendilerini hem de ekiplerini oluşacak her türlü duruma karşı çok çevik karar alıp uygulayabilecek bir yapıya hazır hale getirmesi gerekiyor.

Tüm dünya için felaketlerin geride kalacağı, sağlıklı ve mutlu bir 2021 olmasını diliyorum.

2020 Dijital Pazarlama Trendleri

05.12.2020 | 12:45

2020 senesi markalar için tüm satış ve pazarlama alanında yaptıkları yatırımların büyüme olarak geri dönüşlerini daha yakından takip etmeye başlayacakları bir yıl olacak.

Bu anlamda tüm markalar, yatırımlarının geri dönüşü ile ilgili analizler yaparken, tüm dijital kanalların performanslarını ayrı ayrı karşılaştıracağı gibi bütünsel olarak da kanalların birbirine sağladığı faydayı dikkate alacaklar.

B2B alanında faaliyet gösteren markalar için, içerik pazarlaması önemini korumaya devam ederken, satış ve pazarlama ekiplerinin büyüme hedefi doğrultusunda entegre olması ve lead skorlamaya dayanan pazarlama otomasyonları 2020 yılında önemini daha da artıracak.

B2C alanında faaliyet gösteren markalar için, performans metrikleri daha da ön plana çıkacağı için ROAS odaklı performans pazarlaması ve attribution modelleri önemini gitgide artıracak. Buna ek olarak website ve mobil uygulama üzerinden satış yapan markalar otomasyon araçlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Ayrıca Earned Media tarafında, görece takipçi sayısı fazla olmayan ama erişimi daha kolay olan ‘micro influencer’lar ön plana çıkacak.

42 Uzmana Sorduk: 2021 Dijital Pazarlama Trendleri Neler Olacak?

Değerli İçerik Bulutu Akademi okurları, 2020 yılı bizlere, sadece bizim değil, bizden önceki kuşakların bile yaşamadığı…

40 Uzmana Sorduk: 2020 Dijital Pazarlama Trendleri Neler Olacak?

Herkese merhaba, Tüm senenin yorgunluğunu en güçlü hissettiğimiz ve muhasebesini en hararetli şekilde yaptığımız aylara girdik.…