niş pazarlama

Niş Pazarlama Nedir? Niş Pazarlamada Nasıl Başarılı Olunur?

Markanızı çetin pazarlama yarışı içerisinde öne çıkarmanız büyük bir mücadeledir ama bu süreci kolaylaştıracak unsur, markanızın hitap ettiği kitledir. Dijital pazarlama stratejinizin içerisine niş pazarlama dahil etmek nihai çözümünüzdür.

Niş pazarlama, müşterilerinize daha kişisel bir tondan hitap edeceğiniz ve onların ihtiyaçlarını özel olarak karşılamanız anlamına gelir. Bir örnek vermek gerekirse, Coca-Cola’nın genel tüketiciler için yaptığı reklamla restoran sahipleri için yaptığı reklamlar farklıdır çünkü her bir “niş” grubun ihtiyaçları birbirinden tamamen farklıdır. 

Hedef kitleniz içerisinde niş bir market tespit ettiğinizde genel bir grubu temsil eden potansiyel müşterileriniz haricinde niş pazarınızın üyelerini hedefleyebilirsiniz çünkü tam olarak kimleri hedeflediğinizi bilirsiniz.

Bu durum aslında bir pazar segmentasyonudur, büyük pazarları daha küçük pazarlar halinde sınıflandırma uygulaması ise daha büyük pazar içerisinde yer alan bireylerin kişilik özelliklerine göre yapılır. Pazar segmentlere yani sınıflara ayrıldığında markalar, belirlenmiş her bir pazar segmenti için kişiselleştirilmiş, müşteri odaklı niş pazarlama kampanyaları yaratabilir. 

Pazar segmentasyonu aynı zamanda belirlenmiş niş pazarınız dışında birbirine benzeyen insanları daha etkili ve kolay bir şekilde aramanızı sağlar. Böylece yeniden hedefleme ya da coğrafi hedefleme yapmaya devam edip hassas ayarlar üzerinde çalışabilir, bir adım ileri giderek kişisel e-mail pazarlamasından faydalanabilirsiniz. 

Temelde “niş pazarlama” genel pazarlamadan farklıdır çünkü herkesi kapsayan bir grup içerisinde spesifik bir alt gruba odaklanır. 

Business Dictionary, “Niche Market”i şöyle tanımlar: “Tüm pazarlama çabalarının küçük ama kendisine özel ve çok iyi belirlenmiş bir kitle üzerine odaklanmasıdır.”

Buna ek olarak “niş pazarlama”, markaların karlı müşterilere özelleştirilmiş bir yolla ulaşmasını sağlar bu durum ise dönüşüm oranlarını arttırır.

Finans, moda ve eğitim gibi sektörlerde deneyimli markaların pazarda nasıl kazanç sağladığına dair örnekleri okuyarak ve kendi niş pazarlarınızı nasıl yaratabileceğiniz hakkında ipuçlarını öğrenebilirsiniz.

Niş Pazar Örnekleri

Kanadalı ayakkabı markası Poppy Barley, “Ağrıyan ayaklara hayatında yer vermek istemeyen havalı insanlar için günlük ve şık ayakkabılar”ı ortaya çıkardı.

Marka, konforu için harcama yapmaya istekli iş yaşamında aktif şehirli kadınları ve şimdi de erkekleri hedefliyor. Her bir hedef kitle, farklı bir pazarlama yaklaşımı gerektiriyor.

niche marketing (1)
Görsel Poppy Barley’a aittir.

Finans dünyasında ise New York merkezli Quontic Bank kişisel ya da kurumsal banka hizmetlerine ve mortgage’a ihtiyaç duyan etnik anlamda günden güne çeşitlenen Amerika nüfusunu hedef alarak başarıya ulaştı.

Geçenlerde MarketWatch, banka müşterilerinin “%75’inin göçmenler”den oluştuğunu ifade etti. Bundan hareketle Quontic Bank farklı niş pazarlara odaklandı. New York City, Atlanta ve Miami gibi bölgelerde ev almaya ve mortgage kredisi ödemeye hazır göçmenleri hedefledi.

niche marketing (2)
Görsel Quontic Bank’a aittir.

Eğitim sektöründe ise Virginia Wesleyan Üniversitesi lisans eğitimlerinden birini gelecek vadeden bir grup öğrenciye pazarladı. Bu öğrenciler sadece bir yıl boyunca online derslere girerek akademik lisans sahibi olmak istiyorlardı. Bu eğitim, günümüzün dijital iş dünyasında dijital pazarlama ve girişimcilik gibi istenen yeteneklere odaklanan bir eğitimdi.

Demografik olarak bakıldığında gelir ve konum, niş pazarlamanın ortak özellikleri arasında. Yukarıda değinilen niş pazarlama örneği ise uygun fiyatlı online bir eğitimle lisans derecesine sahip olmak isteyenlerin ekonomik durumu ve yaşam tarzlarına da uymaktadır.

niche marketing (3)
Görsel Virginia Wesleyan Üniversitesi’ne aittir.

Niş Pazarın Özellikleri

Niş pazarın öne çıkan özelliklerinden biri şudur: Daha büyük bir grubun bir parçası olarak niş pazar hedef kitlesinin farklı (ve kendilerine has) istek ve ihtiyaçları vardır. Ancak bu ihtiyaçlar yeterince karşılanmamıştır bu durum da aslında problem ya da  “sorun” yaratır.

Büyük e-ticaret platformu Shopify’ın niş pazar tanımı şöyle: “Niş pazar, genel pazardan farklı olarak kendine ait özel ihtiyaçları ya da tercihleri bulunan ve bu tercihlerin genel pazardan farklı değerlendirilebileceği bir alt gruptur.

Poppy Barley’in niş pazar müşterileri büyük pazar müşterileri gibi modaya uygun ayakkabılar istiyorlar ama bu pazardaki müşterilerin aksine güzellik uğruna rahatlığı feda etme taraftarı değiller. Buradaki sorun modaya uygun fakat ayağı sıkan ve bu sebeple ağrı ve acıya sebep olan ayakkabılar.

Milyonlarca Amerikalı kendilerine uygun bir banka hizmeti arıyor ama Quontic Bank’ın hedeflediği göçmenlerden oluşan yeni kitle kendilerini kendi ana dillerinde ifade etmek istiyor ve ana dilleri genellikle İngilizce değil. Burada müşteriler için sorun mortgage ihtiyaçları ve soruları karşısında dil bariyerinin onları iletişim kurmaktan alıkoyması.

Virginia Wesleyan Üniversitesi’ne ilgi duyan gelecek vadeden işletme öğrencileri, erişilebilirlikle sorunları nedeniyle genel öğrenci kitlesinder farklıdır. Onların temel sorunu bir yerden başka bir yere giderek gelişimlerine destek olacak, dijital sektörde başarılı olmalarını sağlayacak konuları öğrenmek için kısıtlı zamana ve kaynağa sahip olmalarıdır.

Niş Pazar Belirlemenin Artıları ve Eksileri

niche marketing (4)

Markalar için niş pazarlama hem eksilere hem de artılara sahiptir.

Niş Pazarlamanın Artıları

Fiyat Avantajı

Niş pazarlamanın artıları arasında fiyat avantajı bulunur. Niş pazarlamaya yönelik niş ürün ya da hizmetlerin fiyatı daha yüksektir çünkü hedef müşteri kitlesi ihtiyaçlarını ya da isteklerini tam olarak karşılamak için daha yüksek bir fiyat ödeyebilir.

Dönüşüm Oranları

Niş pazar kitlesi pek çok yönden ortak özelliklere sahiptir. Bu kitlenin kendilerine özgü “sorun”unu ya da “tutku”sunu belirledikten sonra bu kişilere odaklanarak oluşturulmuş kişiselleştirilmiş mesajlar ve CTA’lar ile bu kitleye hitap edebilir ve dönüşüm sağlayabilirsiniz. Bugün büyük veride gelinen son nokta, yapay zeka ve otomasyon teknolojisi niş pazarlamayı olduğundan da etkili bir hale getirdi. Şimdi büyük küçük tüm markaların demografik bilgi toplamak için araçlara ulaşımı var. Bu markalar böylece detaylı müşteri profilleri oluşturabilir, testler hazırlayabilir ve edindikleri ek bilgiler ile yeniden pazarlama (remarketing) yapabilirler. Bu veriyi niş pazara ulaşmak için kullanmak küçük şirketleri bile başarıya ulaştırabilir.

Kişiselleştirilmiş Mesaj 

Ek olarak niş pazarlama stratejileri teknolojiyle de desteklendiğinde müşterilere kişiselleştirilmiş bir içerik ve mesaj ile ulaşma fırsatı verir. Müşterilerinizin e-mail kutularına düştüğünüzde ve onlara isimleriyle hitap ettiğinizde onlarla doğal olarak samimi bir ilişki kurmuş olursunuz.

Niş Pazarlamanın Eksileri

Pazar Büyüklüğü

Niş pazarlar geleneksel pazarlardan daha küçüktür. Dolayısıyla markanız büyük kar oranları elde etse de daha az satış yapmak olasıdır.

Niş pazarlamanın bir diğer olumsuz tarafı ise niş olarak belirlenen hedefin karlı olamayacak kadar dar kapsamlı olma ihtimalidir.

Halen büyüme aşamasında olan küçük şirketler niş pazarlama yaparak marka bilinirliği noktasında sorun yaşayabilir. Çünkü niş olarak belirlenen pazarın küçük olması bu şirketlerin marka bilinirliğini sınırlayabilir.

Şirketiniz niş pazarda tercih edilen bir marka haline geldiği anda pazardaki büyümeniz doyum noktasına ulaşacaktır. Bu nedenle yeni ve başka niş pazarlara doğru genişlemek, yeni ürün ve hizmetler üretmek gerekebilir. 

En iyi niş pazarlar, kar getirisi yüksek bir sorun veya tutku ile boğuşan, iyi tanımlanmış, fark edilmesi kolay tüketicileri kapsar.

En İyi Niş Pazar Nasıl Tespit Edilir?

niche marketing (5)

En iyi niş pazarlar, sorunlarını çözmek ve isteklerini yerine getirmek için bedelini ödemeye meyilli tüketicileri içermektedir.

 • Sektörünüz için en optimal niş pazarı bulmak için, tüketicilerinizden yola çıkarak bir bakışta tanımlayabileceğiniz küçük pazarları aramalısınız.
 • Tüketicilerinizin ne satın aldığını, ne sıklıkla satın aldığını ve ürününüzün bu tüketici davranışıyla nasıl uyum gösterdiğini veya ayrıştığını tespit etmelisiniz.
 • Daha önce tüketiciye dokunmadığınız bir ihtiyaç türü tespit ettiğinizde; bu ihtiyacı karşılamak için para ödemeye meyilli kitlenizi yani sizin için ideal niş pazarı bulabilirsiniz.
 • Kültür, meslek ve yaş grupları gibi demografik farklılıklar için ürününüzü özelleştirme fırsatlarını yakından takip etmelisiniz.
 • Ayrıca rakiplerinizin başaramayıp sizin başarabileceğiniz açıkları tespit etmek için rakiplerinizin müşterilerine farklı bir gözle bakmalısınız.

Niş Pazar Rekabetinde Öne Çıkmanın 6 Yolu

niche marketing (6)

Niş pazarda rekabetçi olabilmek için, kar getirecek niş pazarı en doğru şekilde tanımlamalı ve bu pazarla öylesine etkili bir bağ kurmalısınız. Bu sayede insanların bu niş pazar özelinde tercih edeceği marka olmayı başarabilirsiniz.

Aşağıdaki ipuçlarını işletmenizi geliştirmek için kullanın.

 • Daha Önce Tanımlanmamış ve Hizmet Verilmemiş Tüketici Sorunlarını Bulun. – hangi sorun, acı veya tutku insanların karşılığında para ödemek isteyecekleri kadar güçlü? Poppy Barley örneğini düşünün; kariyer sahibi kadınlar paralarını lüks, son moda ama bir yandan da rahat ayakkabılara harcamak istiyordu. Problemi bulun, çözümü geliştirin ve niş pazarınıza sunun.
 • E-mail Segmentasyonu Üstadı Olun – Eğer halen e-mail pazarlamayı ve e-mail segmentasyonunu öğrenmediyseniz, öğrenme zamanı geldi çattı. E-mail segmentasyonu basitçe e-mail listenizi çeşitli gruplara ayırmak anlamına gelmektedir. Bu gruplar mail listenizdeki e-mail adreslerini hangi kanaldan edindiğinize göre, insanların maillerinizde neye tıkladığına göre ya da pazarlama departmanınızın belirlediği potansiyel müşteri odaklarına göre oluşturulabilir. E-mail marketing sağlayacısı Mailchimp’e göre, segmente edilmiş (sınıflandırılmış) e-mailler, segmente edimemiş olanlara göre %14.31 daha yüksek açılma oranına sahiptir. Daha da ilginci, segmente edilmiş e-mailler, edilmemiş olanlara göre %100.95 daha yüksek tıklama oranına sahiptir. 
 • Yeniden Hedefleme Gurusu Olun – Web sitenizi daha önce ziyaret etmiş veya reklamlarınızdan birini tıklamış kullanıcılara hedefli reklamlar sunmak için otomatik yeniden hedefleme aracı kullanın. Mevcut rakamlar tüketicilerin %75’inin yeniden hedeflenmiş reklamları fark ettiğini göstermektedir. 
 • Niş İçerik Üretin – Niş pazarların kendileriyle hemen özdeşleştirebilecekleri makaleler, gönderiler, landing page’ler, grafikler ve benzeri içerikler görmesi gerekir. Quontic Bank örneğini ele alırsak, sitelerinde farklı etnik kökene sahip bireylerin yer aldığı görseller kullanmakta ve bu sayede mortgage ev kredisi ile ev sahibi olmak isteyen göçmenlere hitap etmektediler.
 • Konuma Dayalı (Yerel) Niş Pazarlamayı Kullanın – Niş pazarınız spesifik bir coğrafi konumda yaşıyor, çalışıyor ya da alışveriş yapıyorsa bu konumda yaşan insanlar için uygulama içi push bildirimleri veya SMS’ler gibi yeniden pazarlama yöntemlerini kullanın. 
 • Mikro – Influencer’larla İşbirliği Yapın – Niş pazarınıza hitap eden ünlü olmayan blog sahipleri ve sosyal medya fenomenleri gibi mikro influencer’lara ulaşın. Experticity’nin anket sonuçlarına göre, tüketicilerin %82’si mikro influencer’lardan gelen önerileri dinlemeye daha meyilli olmaktadır. Örneğin moda sektörü, mikro influencer’larla işbirliği yaparak niş pazarlara ulaşan markalarla doludur. 

ASOS markasının Instagram mikro influencer’ları ile işbirliği, moda ve lifestyle kutu aboneliği markası FabFitFun’ın “anne blogger”larla Facebook ve Instagram’da yaptığı işbirliğini niş pazarlara ulaşmak için mikro influencer kullanmanın iyi örnekleri arasında sayabiliriz. Upfluence veya Buzzsumo gibi araçları kullanarak niş pazarınıza uygun mikro influencer’ları bulabilirsiniz.

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, dijital kültür pazarlamacılara niş pazarlar açısından her zaman olduğundan daha fazla fırsat sunmaktadır. Bu nedenle pazarlama oyununuzda genel kitleye değil daha niş kitlelere nasıl odaklanacağınızı iyi öğrenin. 

Niş Pazarlama ile İlgili Önemli Noktalar

Unutmayın, aşağıdaki önemli noktalar markanızı niş pazarlamada başarıya ulaştıracak tavsiyeleri içeriyor.

 • Niş pazarlama, ortak karakteristik özelliklere sahip ya da en azından ortak bir sorunu olan alt gruplara odaklanmayı amaçlar.
 • Bir niş alan belirlemek, doğru hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş mesajlar sayesinde markanıza hem mevcut müşterilerde hem de yeni niş alanlarda daha yüksek dönüşüm getirir. 
 • Moda, finans ve eğitim sektöründeki başarılı örnekleri iyice irdeleyin ve bu örneklerde uygulanan teknikleri kendi pazarınıza adapte edin.
 • Tüketicilerin can alıcı sorunlarını tespit etmek, e-mail pazarlamasında segmentasyon ustası olmak, yeniden pazarlama alanında uzman haline gelmek, niş içerikler üretmek, konuma dayalı niş pazarlara odaklanmak ve sosyal medya influencer’ları ile işbirliği yapmak, markanız için niş pazarlamada başarıyı getirecek stratejiler arasında yer alır.

Kaynak : https://blog.taboola.com/niche-marketing-win-market/

Ecem Alpsoy

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra kariyerimi dijital pazarlama sektöründe devam ettirme kararı alarak bölüm ve ilgi alanlarımın da etkisiyle içerik pazarlaması alanında çalışmaya başladım. İçerik Bulutu ekibinde İçerik Kalite Uzmanı olarak çalışmaktayım.

İlk Yorumu Başlat