E-A-T Güncellemesi

Google’dan Yeni Kalite Rehberi Güncellemesi: E-A-T, Sayfa Kalitesi ve İnterstisyeller(Arayüz)

Google, 16 Mayıs 2019’da Kalite Rehberi’nin yepyeni bir versiyonunu yayınladı. Bu içerikte rehberdeki tüm değişiklikler ve nedenlerine dair birçok ipucu bulabileceksiniz.


Yeni kalite rehberinin en önemli değişikliği, Google’ın bu rehberdeki birçok dokümanı E-A-T başlığı altında değil “sayfa kalitesi” başlığı altında değerlendirmesi. Yani, E-A-T terimi hala kullanılsa da web sitesi kalitesi bağlamında kullanımı değişiyor.


Rehberde değerlendirme araçlarının interstisyelleri yani arayüzleri değerlendirme biçimiyle ilgili de değişiklikler var. Bu da özellikle bunu hedeflemek için tasarlanmış yeni ya da güncellenmiş bir algoritma olabileceğini düşündürüyor.


Tüm bunların yanı sıra E-A-T kriterlerinde de değişiklikler söz konusu.
Şimdi tüm bu değişiklikleri yakından inceleme zamanı!

 1. 6.4 Ads/SC’yi Şaşırtmak
 2. 11.0 Sayfa Kalitesi Değerlendirme
 3. 14.6.1 Üzücü ve Kırıcı İfade Kullanımı
 4. 15.0 Sayfa Kalitesi ve İhtiyaç İlişkisi
 5. 17.0 Sorma Özgünlüğü ve İniş Sayfaları
 6. 18.0 İhtiyacın Değerlendirme ve Güncellikle Buluşması
 7. 25.0 Sesli Arama Sorguları
 8. Sonuç

6.4 Ads/SC’yi Şaşırtmak


Google, interstisyeller hakkında yepyeni bilgiler yayınladı. Çoğu değerlendirme aracı mobil olduğu ve mobil arayerler her geçen gün daha çok kullanıldığı ve çoğu arayüzde kullanıcının tıklamak ya da sayfayı terk etmek dışında seçeneği olmadığı için bu gelişmenin olacağı tahmin ediliyordu.

Ayrıca Google; sitelerin içeriği gizlediği, kişilerin içeriği görüntülemek için bir uygulama indirmeleri gerektiğini düşündüğü veya uygulamayı kullanmadıkça tamamen erişilemez duruma getirdiği anlamına gelen uygulama indirme geçiş reklamlarını özellikle hedefliyor. Ama bu durum her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyor. Bu modeli kullanan çok iyi bilinen bazı siteler ve kullanıcıları uygulamayı indirmeye zorlayan siteler için daha ağır algoritmik düşüşler görmemiz mümkün.

11.0 Sayfa Kalitesi Değerlendirme Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kalite rehberleri söz konusu olduğunda özellikle site sahipleri ve yazarların uzmanlıklarını nasıl sergileyebilecekleri konusunda birçok fikir ortaya atılıyor. İçeriğin bu bölümünün amacı, bu konuda Google’ın perspektifinden konuya yaklaşabilmek. Önceden, tüm içerik üreticilerinin bir uzmanlık alanı olması gerektiği söyleniyordu. Ama YMYL sayfalarına düşmeyen konular için bu durum değişti.

İşte bu konuda sıkça sorulan sorular:
-MC’yi değerlendirirken uzmanlıktan söz ediliyor. Uzmanlık tüm konular için önemli mi?
Şunu unutmayın; burada sadece resmi bir uzmanlıktan bahsetmiyoruz. Yüksek kalite sayfalar; zaman, efor, uzmanlık ve yetenek içeriyor. Çünkü kişisel bir deneyimi paylaşmak da artık bir uzmanlık sayılabilir.

Kısacası, neredeyse tüm konular uzmanlık gerektiriyor. Ama E-A-T, özellikle YMLY sayfaları için çok önemli.
Bunun yanı sıra çoğu insan “hobi” kategorisinde uzmanlığı nasıl göstereceği konusunda emin değil. Örneğin; nasıl egzersiz yapılması gerektiği ile ilgili net bir rehber yok çünkü bu herkese göre değişebilen bir durum.

Kriterlerin bazıları çok acımasız. Örneğin; bazı sanat sayfalarının bir amacı olmak zorunda değil. Buna rağmen bu sayfalar düşük kaliteli olarak mı değerlendiriliyor?
Aslına sanat sayfalarının belli bir amacı vardır: Sanatsal Anlatım
Bu amaçla kurulan web siteleri kesinlikle düşük kaliteli olarak değerlendirilemez. Çünkü bir benzerleri yoktur.

14.6.1 Üzücü ve Kırıcı İfade Kullanımı


Google, “Hayvana ve çocuğa şiddet konulu sansürlenmemiş içerikler” konulu özel olarak bir çalışma yaptı. Aşağıda güncellenen rehberde olmayan bölümleri bulabilirsiniz:
“Üzücü-Kırıcı İçerik” şunu içerir:

 • Irk, din, cinsiyet, milliyet ya da vatandaşlık, engellilik, yaş, cinsel yönelim ya da veteranlık gibi durumlara bağlı olarak bir kişiye ya da gruba yönelik nefret veya şiddet içeriklerini desteklemek.
 • Bağlamsal veya faydalı bir amaç olmaksızın, ırkçı hakaret veya aşırı saldırgan terminoloji içeren içerik.
 • Bağlam veya faydalı amaç olmadan şiddet görüntüleri yayınlamak.
 • Hayvana şiddet veya çocuk istismarı görüntüleri.
 • Zararlı faaliyetler hakkında (örneğin; insan kaçakçılığı veya şiddet içeren saldırı) nasıl-yapılır içerikleri.
 • Yerel çevrede insanların rahatsız olabileceği içeriklerin tümü.

Kısacası, değerlendirme araçlarının hayvana şiddet ve çocuk istismarını hala üzücü-kırıcı içerik olarak değerlendirmesi beklenirken yukarıdaki maddelerin rehberden kaldırılması oldukça ilginç bir durum.

15.0 Sayfa Kalitesi ve İhtiyaç İlişkisi

Google, sunucu çalışmalarını etkileyen değişiklikler de yaptı. Değerlendirme araçlarının, değerlendirmelerinin bir kısmı için kullandıkları slider butonu, E-A-T Slider’dan Sayfa Kalitesi Slider’ına dönüştü. Bu da E-A-T ifadesinin “Sayfa Kalitesi” ifadesi yerine kullanılması için birçok çalışma yapıldığını gösteriyor. Bunlar arasında en önemlisi E-A-T ve ihtiyaç ilişkisi.

Bu konuyla ilgili rehberden kaldırılan madde şöyle:

Bir web sayfasının E-A-T oranı düşükse ya da istenmeyen zamanı geçmiş içerik, yanlış bilgi içeren içerik, sorguya cevap vermeyen içerik gibi başka özelliklere sahipse HM değerlendirmesini kullanmayın.
Yukarıdaki maddenin güncel hali şöyle:

HM değerlendirmesi, “Sayfa Kalitesi” düşük olan web siteleri ya da zamanı geçmiş içerik, yanlış bilgi içeren içerik, sorguya cevap vermeyen içerik gibi istenmeyen başka özelliklere sahip web siteleri için uygun değildir. HM değerlendirmesi için yüksek standartlar uygulanır.
Google, şu bölümü de gereksiz bulduğu için rehberden çıkardı:

Zararlı, yanlış, yanıltıcı, aldatıcı veya kötü niyetli sonuç blokları en düşük E-A-T olarak derecelendirilmelidir. Yetkili, uzman ve güvenilir sonuç blokları en yüksek E-A-T olarak derecelendirilmelidir. “Ortalama” ya da “standart” uzmanlık içeren içerikler ise orta E-A-T olarak derecelendirilmelidir.

Daha sonra, kalite rehberinin neleri kapsadığını daha iyi anlatabilmek için şu maddeyi ekledi:
Bir web sayfasının faydalı bir amacı yoksa “Karşılanan İhtiyaç Derecesi” ya da sayfa tasarımı gibi kriterleri göz önünde bulundurmadan “En Kötü Sayfa Kalitesi” olarak değerlendirilir. “En Kötü Sayda Kalitesi” kriterlerinin detaylarını incelemek için 7.0 bölümünü okuyun.

Son olarak Google’ın E-A-T kriterlerinde sık karşılaştığımız referansları rehberden kaldırdığını unutmayın: İletişim bilgileri eksikliği ve yazar bilgisi eksikliği. Bunlar kadar önemli bir diğer değişiklik de reklamlardan gelen gelir kazancını hatrı sayılır derecede azaltması. Bunun sebebi Google’ın reklam kazancını artık “düşük kalite” olarak görmemesi mi yoksa fazla reklam gösterimi yapılan sitelerin kullanıcılar tarafından da “düşük kaliteli” olarak değerlendirilmesi mi henüz bilinmiyor.

17.0 Sorgu Özgünlüğü ve İniş Sayfaları

Bu bölümde yeniden E-A-T ifadesinin nasıl “Sayfa Kalitesi” ifadesi ile yer değiştirdiğine dair örnekleri görüyoruz. Bazı sıra dışı değişiklikler söz konusu. Nerd Wallet örneğinde Google, “CNNMoney ve The New York Times tarafından önerildiği” referansını kaldırdı ve yerine “Birkaç büyük gazete tarafından önerilir.” ifadesini koydu.

18.0 İhtiyacın Değerlendirme ve Güncellikle Buluşması

Bu bölümdeki değişiklikler yine E-A-T ve Sayfa Kalitesi ile ilgili.

25.0 Sesli Arama Sorguları

Öyle görünüyor ki değerlendirme araçları artık sesle yapılan aramaları da değerlendirebilecek. Çünkü Google, değerlendirme araçlarının artık kulaklık ve hoparlör uyumlu olmasını istiyor.

Sonuç

E-A-T’den “Sayfa Kalitesi”ne

Yeni kalite rehberinin belki de en büyük değişikliği E-A-T ifadesinin Sayfa Kalitesi ifadesi ile değiştirilmesi. Bu Google’ın E-A-T’i tamamen kaldırdığı anlamına gelmiyor. Sadece bu değişiklikle beraber E-A-T ve “Sayfa Kalitesi” kavramlarının arasındaki ayrım daha fazla ön plana çıkıyor.

Yazar Uzmanlığı

Yayınlanan rehberde Non-YMYL sayfalar için yapılan uzmanlık güncellemesi çok önemli. Kullanıcının “mutluluğunu, sağlığını, finansal durumunu ve güvenliğini” etkilemeyen web sitelerinde E-A-T kriterlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu biraz kafa karıştırıcıydı. Bu değişiklikle beraber E-A-T kriterleri non-YMYL sayfalar için artık eskisi kadar zorlayıcı değil.

İnterstisyeller (Arayüzler)

Bundan 2 yıl önce Google, bir insterstisyel cezası yayınlamıştı. Bu sadece insanları sitedeki içeriği görebilmek için uygulamaya yönlendiren web sitelerini kapsıyordu. Bazı web siteleri bunu yapmaya devam etse de çoğunluğunun bu uygulamayı bıraktığını görüyoruz. Yeni kalite rehberinde arayüzleri ilgilendiren benzer değişiklikler var.
Google Kalite Rehberi’nin güncel versiyonunu şu linkten indirebilir, inceleyebilirsiniz.


Kaynak: http://www.thesempost.com/google-updates-quality-rater-guidelines/

İçerik Bulutu

Lider bulut tabanlı içerik üretim platformu icerikbulutu.com ; marka, ajans ve kobilere, uzman içerik, içerik pazarlaması çözümleri ve teknolojileri sunar

İlk Yorumu Başlat