Influencer Marketing Nedir? Nasıl Yapılır?

Influencer Marketing Nedir? Nasıl Yapılır?

Son yıllarda sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerin artmasındaki itici güçlerden biri de influencer marketing. Markaların hedef kitleleri ile etkileşim şeklini değiştiren bu pazarlama yönteminin 2024’te öneminin ve etkisinin artması bekleniyor.

Bu içerikte, influencer pazarlamasını bütünüyle inceleyeceğiz ve bu pazarlama biçimini araç setlerine etkili şekilde entegre etmeyi amaçlayan pazarlamacılar için ayrıntılı bir bakış açısı sunacağız.

Influencer Marketing Nedir?

Influencer marketing, markaların önemli sayıda takipçi kitlesine sahip kişilerle iş birliği yaptığı stratejik bir yaklaşımdır. Bu kişiler; yetkileri, bilgileri, ilişkileri veya uzmanlıkları içindeki konumları nedeniyle izleyicilerinin satın alma kararlarını etkileyebildikleri için “influencer(etkileyici)” olarak isimlendiriliyor. 

Influencer marketing, dijital çağ ve onun gereklilikleri ile birlikte gelişti. Ürün yerleştirmelerini ikna edici anlatılarına özgün şekilde dahil edebilen markalar ve içerik oluşturucular arasındaki ortaklıkları somutlaştırdı.

Influencer’ın hedef kitlesine dokunmak ve markanın erişiminin görünüşte organik bir uzantısını oluşturmak etrafında şekillenen bu pazarlama yöntemi geleneksel reklamcılığın aksine influencer ve takipçileri arasındaki güvene derinden bağlıdır. Influencer paylaştığı ürün veya hizmetle güvenilirliğinin bir kısmını markaya aktarır ve böylece marka ile potansiyel müşteriler arasındaki soru işaretlerini giderir.

Influencer marketing, topluluklar içinde özgün, ilişkili ve uyumlu sesler bulmakla ilgilidir. Bu sesler, şirket mesajlarını, her sosyal platformunun yerel ortamına göre uyarlanmış gönderiler, hikayeler, videolar ve daha fazlası aracılığıyla kişisel deneyimlere dönüştürerek paylaşır.

Influencer marketing’in etkili şekilde nasıl yapılacağı, titiz bir planlamaya ve doğru kişiliklerle uyum sağlamaya bağlıdır. Influencer marketing, sayılardan daha fazlasıdır; etkileşim oranları, niş alaka düzeyi ve etkileyicinin markanın değerleriyle uyumu eşit derecede önemlidir. Markalar, bu ilişkileri geliştirerek, doğrudan kendini işine adamış ve özenli bir kitleye hitap eden ilgi çekici içerikler oluşturabilir.

Influencer marketing nedir sorusunu cevaplarken stratejinin pazarlama, halkla ilişkiler ve sosyal medya tekniklerinin bir entegrasyonu olduğundan da bahsetmek gerekir. Bu hibrit yaklaşım, tüketicinin günlük içerik tüketimine sorunsuz şekilde dahil edilmesine olanak tanıyarak markanın görünürlüğünü artırır.

Neden Influencer Marketing?

İnsani Dokunuş

Influencer marketinge harcanan bütçelerden artışın nedenlerinin başında geleneksel reklamcılığın etkinliğinin azalması geliyor. Reklam engelleyici kullanımının yükselişe geçmesi ve kullanıcıların doğrudan reklamcılık tekniklerine karşı giderek daha fazla bağışıklık kazanmasıyla birlikte, etkileyici pazarlama marka iletişimine yeni ve insani bir dokunuş getiriyor.

Kişisel Deneyim Aktarımı

Kişisel tavsiyelerin kullanıcılar üzerindeki etkisinin geleneksel reklamcılıktan daha etkili olduğu açıktır ve bu da influencer pazarlamayı daha da değerli hale getirmektedir.

Influencer kullanımının önem kazanmasının bir diğer nedeni; genç demografinin tüketim alışkanlıklarıyla uyumlu olmasıdır. Y kuşağı ve Z kuşağı, gösterişli, kurumsal mesajlaşma yerine özgün, filtrelenmemiş içeriği tercih ediyor. Influencer’lar bu kitlelerle daha güçlü bağlantılar kurmada, markaları, kullanıcılarla ‘temas halinde’ tutma ve güncel olarak konumlandırmada çok önemli bir rol oynuyor.

Doğrudan Ölçümleme Fırsatı

Bunun yanı sıra influencer kullanılan kampanyalarının arkasındaki analitik; hassas izleme ve ölçüme olanak tanır. Pazarlamacılar artık etkileşim oranları, tıklamalar ve dönüşüm metrikleri aracılığıyla influencer iş birliklerinin doğrudan etkisini inceleyebilir. Bu veriye dayalı yaklaşım, markaların influencer pazarlama çabalarının etkinliğini ölçebilmelerini sağlayarak onu çok daha hesap verebilir bir pazarlama biçimi haline getirir.

Özgünlük ve Trend Yaratma

Somut metriklere ek olarak influencer marketing doğası gereği “viral içerik olma” potansiyelini taşır. Influencer’lar genellikle geniş çapta paylaşılma eğilimi olan trend içerikler oluşturur ve böylece erişimi organik olarak artırır. Influencer içeriğine özgü hikaye anlatımı öğesi, kitlelerde derinden yankı uyandırabilecek bir duygusal bağlantı katmanı ekleyerek markanın daha iyi hatırlanmasını sağlar.

Niş Pazarları Hedefleme

Mesajı, daha net bir şekilde, konsantre kitleye ulaştırma yeteneği, influencer marketingi pazarlamacılar için cazip bir seçime dönüştürüyor. Böylece konsantre kitleye ulaştırılan net mesaj, niş pazarların hedeflenmesine yardımcı olur.

Influencer Marketing’in Avantajları Nelerdir?

 • Özgünlük
 • Deneyim aktarımı
 • Maliyet avantajı
 • Gelişmiş kitle hedefleme
 • Farklı platformlarda çok yönlü olma
 • Geri bildirim döngüsü

Influencer marketing avantajları, görünürlüğün ve kitle erişiminin çok ötesine uzanır. Birincil faydalardan biri, etkileyicilerin marka mesajlarına aşıladığı özgünlük. Bir ürün veya hizmetle ilgili gerçek deneyimlerini paylaştıklarında, güven ve şeffaflık duygusunu teşvik ederek markanın, kullanıcı ile doğrudan iletişim kurmasına yardımcı olurlar. Bu insan bağlantısı, modern tüketicilerin arzuladığı şeydir ve yalnızca geleneksel reklamcılıkla elde edilmesi giderek zorlaşmaktadır.

Bir diğer önemli avantaj ise maliyet. Geleneksel medya kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında, influencer pazarlama genellikle tanıtım için daha uygun fiyatlı bir yol sunarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital arenada rekabet etmesini sağlar. Doğru stratejiyle sınırlı bütçeye sahip markalar bile etkileşimli daha küçük kitlelere sahip mikro etkileyicilerle ortaklık kurarak verimli sonuçlar elde edebilir.

Etkili pazarlama avantajlarından biri de gelişmiş kitle hedeflemesi. Influencer’lar, belirli bir konu veya yaşam tarzıyla zaten ilgilenen önceden oluşturulmuş takipçi segmentlerine sahiptir. Şirketler, markanın tüketici profiliyle uyumlu etkileyicilerle ortaklık kurarak pazarlama çabalarının tam olarak en alıcı kitleye odaklanmasını sağlayabilir.

Hedeflemeye ek olarak influencer pazarlamanın çok yönlülüğü bir avantajdır. İster YouTube’da uzun biçimli içerik, ister Instagram’da hızlı tüketilebilir içerikler yoluyla olsun, influencer kampanyaları her formata uyacak şekilde uyarlanabilir ve marka mesajlarını, uygun ve etkili şekilde iletebilir. Bu esneklik, gelişen dijital ortama uyum sağlayan çok çeşitli yaratıcı pazarlama kampanyalarını destekler.

Influencer marketing’in önemsenmesi gereken avantajlarından biri de yarattığı geri bildirim döngüsü. Influencer’lar ürünü tanıtırken takipçileri genellikle yorum ve etkileşim şeklinde anında geri bildirim sağlar. Markalar, ürün geliştirme ve iyileştirme için bu zengin tüketici içgörüleri kaynağından yararlanabilir ve son kullanıcılarıyla iş birliğine dayalı bir şekilde doğrudan etkileşim kurabilir.

Influencer Türleri Nelerdir?

Markaların influencer türlerini anlaması influencer pazarlama stratejilerini belirli kampanya hedefleri ve hedef kitle profilleriyle uyumlu olacak şekilde özelleştirmelerini sağlar.

 • Mega Influencer’lar: Bunlar, geniş takipçi kitlesine sahip ünlülere benzer. Kapsamlı görünürlük sağlayabilirler ancak daha küçük ölçekli etkileyicilere kıyasla izleyicileriyle o kadar yakın bir ilişkiye sahip olmayabilirler.
 • Makro Influencer’lar: Genellikle yüz binlerce takipçisi olan makro etkileyiciler kendi alanlarında otorite olarak kabul edilirler.
 • Mikro Influencer’lar: On binlerce takipçiye sahip olan mikro etkileyiciler, yüksek bir etkileşim oranına sahiptir ve belirli nişlerdeki uzmanlık bilgileri ile öne çıkarlar.
 • Nano-Influencer’lar: Daha az takipçisi olan, nano-etkileyiciler toplulukları içinde büyük bir güvene sahiptir. Ürünler hakkında özgün hikayeler oluşturmada mükemmeldirler ve samimi, topluluk odaklı kampanyalar için oldukça etkilidirler.
 • Sanal Influencer’lar: CGI tarafından oluşturulan sanal etkileyiciler, gerçek hayattaki etkileyicilerle ilişkili öngörülemezliği atlayarak marka için stabil bir imaj yaratır.

Influencer Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Influencer’ın kitle demografisi

Pazarlama kampanyası için influencer seçerken markalar birkaç kritik faktörü göz önünde bulundurmalıdır. Influencer’ın kitle demografisi ve psikografisi, markanın hedef pazarıyla yakından uyumlu olmalıdır. Bu, alaka düzeyini artırır ve mesajlar ilgili kitlede daha derinden yankı uyandırdığı için dönüşüm olasılığını artırır.

Influencer etkileşim oranı

Etkileyicinin etkileşim oranını değerlendirmek, yalnızca takipçi sayısından daha fazla şey anlatır. Kendini işine adamış ve etkileşimli takipçi kitlesine sahip bir etkileyici, geniş ama pasif bir kitleye sahip birine kıyasla daha iyi sonuçlar verebilir. Markalar, hedef kitleleriyle güçlü bir bağ kurduğunu gösteren yüksek beğeni, yorum ve paylaşım oranlarına sahip etkileyicileri aramalıdır.

Özgünlük

Özgünlük de diğer önemli husustur. Takipçileriyle gerçek bir kişi olarak dürüstçe, iyi diyalog sürdüren influencer’ların satın alma kararlarını olumlu yönde etkileme olasılığı daha yüksektir. Bu etkileyiciler, toplulukları içinde güveni teşvik eden tutarlı ve şeffaf içerik geçmişine sahip olmalıdır.

İçerik Kalitesi

Influencer’ın içerik kalitesini ve stilini değerlendirmek de önemlidir. Influencer’ın yaratıcılığı, markanın imajını ve mesajını tamamlamalıdır. İçerik stilindeki uyumsuzluk, zorlama veya yersizlik, potansiyel olarak markanın güvenilirliğine zarar verebilir.

İş birliği süresi

Uzun vadeli ortaklık potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Influencer ile uzun süreli ilişki kurmak, kümülatif faydalar sağlayabilir, marka değerlerini güçlendirebilir ve istikrarlı şekilde tüketici güveni oluşturabilir. İdeal olarak markalar, marka elçilerine dönüşebilecek, zaman içinde ve çeşitli kampanyalarla markayı temsil edebilecek etkileyiciler aramalıdır.

Influencer Marketing Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Etkileyici bir pazarlama yolculuğuna çıkmak için iyi düşünülmüş bir strateji şarttır. 

 1. Net hedefler belirleyin
 2. Doğru influencer seçimini yapın
 3. Influencer iş birliği için iyi bir plan geliştirin
 4. Başarı için metrikler oluşturun
 5. Kampanya sonrası analiz yapın

İlk adım; marka bilinirliğini artırmak, yeni bir ürünü piyasaya sürmek veya satışları artırmak gibi kampanyanın neyi başarmayı amaçladığına ilişkin net hedefler belirlemektir. Bu hedefler, kampanyanın yönünü yönlendirecek ve başarısını ölçmeye yardımcı olacaktır.

Hedefler belirlendikten sonra doğru influencerları belirlemek sonraki odak noktası haline gelir. Bu, yalnızca doğru kitleye sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda markayı yansıtan değerleri ve estetiği de somutlaştıran potansiyel etkileyicileri araştırmayı gerektirir. Bu alanlardaki uyumluluk, ortaklığın gerçekliği ve etkinliği için anahtardır.

Seçilen influencer’larla yaratıcı brief ve iş birliğine dayalı bir plan geliştirmek, kampanya mesajlarının tam olarak iletilmesini ve markanın hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar. 

Diğer adım başarı için belli metrikler oluşturmak ve bunları kampanya süresince izlemektir. Bu başarı metrikleri, ilk hedeflere bağlı olarak etkileşim, olası satış yaratma veya dönüşüm oranlarına dayalı olabilir. Kampanya dönemi boyunca sürekli analiz yapmak, satış ya da pazarlama taktiklerinin ayarlanmasına ve gerekirse değiştirilmesine imkan verir.
Kampanyanın verimli olup olmadığına dair en net sonuçları verecek adım kampanya sonrası analiz adımıdır. Influencer pazarlama kampanyasının belirlenen hedeflere göre performansını ölçmek, gelecekteki stratejileri iyileştirebilecek kritik bilgiler edinilmesini sağlar. Bu değerlendirme yalnızca nicel ölçümlere değil, aynı zamanda marka duyarlılığı ve izleyici geri bildirimi gibi nitel etkilere de odaklanmalıdır. Kampanya sonrası analiz, markaya bütünsel bir bakış sunar.

Influencer Marketing Örnekleri

Her sektörde influencer pazarlaması dinamikleri farklı ve bazı sektörlerde yatırım getirisi açısından çok daha etkisiz olduğunu görebiliyoruz. Ürünlerini ve hizmetlerini deneyimler aracılığıyla etkili bir şekilde sergileyebilen sektörler, influencer pazarlamasının getirisinden en çok faydalanan sektörler.

 Pazarlama, moda, sağlık ve güzellik, gıda, teknoloji ve yazılım, seyahat ve turizm sektörleri bu sektörler arasında yer alıyor.

Sizler için farklı platformlarda farklı şekillerde uygulanmış etkili ve başarılı olmuş farklı beş influencer pazarlama  örneğini bir araya getirdik: 

1) Barış Özcan ve İkas İş Birliği 

Barış Özcan’ın Youtube’da 7 milyona yakın abonesi var. İkas kendi hedef kitlesinin fazla vakit geçirdiği bir platform üzerinde erişim alanı oldukça yüksek olan Barış Özcan ile iş birliği yaparak başarılı bir influencer pazarlaması örneği sergilemiş. 

2) FLU TV ve Yuval Noah Harari 

FLU TV, farklı alanlarda farklı uzmanların belirli konular üzerinde görüşlerini aktardıkları bir Youtube kanalı. FLU TV, farklı konularda uzman olan birçok kişinin de kitlesine de ulaşarak Youtube erişimlerini sürekli artırıyor. Yuval Noah Harari ile yaptıkları yayın, ilginç ve etkileyici bir influencer pazarlaması örneği. 

3) Beyhan Budak ve PMI İş Birliği 

Beyhan Budak, 3 milyona yakın abonesiyle etki alanı oldukça yüksek bir influencer. PMI’ın Beyhan Budak’ın kitlesine de ulaşmak amacıyla yaptığı bu iş birliği, etkili bir influencer pazarlaması örneği. 

4) İçerik Bulutu Content Marketing Summit  

Influencer Marketing Nedir? Nasıl Yapılır?

https://summit.icerikbulutu.com/

Farklı sektörlerden farklı influencerlarla yaptığımız İçerik Pazarlaması Zirvesi, bizi geçtiğimiz yıllarda nüfuz alanı yüksek birçok profesyonelin engin deneyimlerinden, içgörülerinden yararlanırken aynı zamanda onların kitleleri ile de buluşturdu.

5) İçerik Bulutu ”Uzmanlara Sorduk: Yılın Dijital Pazarlama Trendleri Ne Olacak?” serisi

Sektörde kendi uzmanlık alanları ile bilinen farklı influencerlarla her yıl yaptığımız dijital pazarlama trendleri E-kitaplarımız, her yıl birçok sektörden yeni profesyonelle buluşmamızı sağlıyor.

Trend çalışmalarımıza göz atın:

İçerik Bulutu Akademi

İçerik Bulutu Akademi, dijital pazarlama profesyonellerinin blog içerikleri, e-kitaplar, webinarlar, online eğitimler bulabileceği bir platformdur.

İlk Yorumu Başlat