Programatik Reklamcılık Nedir?

Programatik Reklamcılık Nedir?

Reklam ve pazarlama sektöründeki hızlı değişimler ve gelişmeler, dijital çağda pek çok yeni dinamiği beraberinde getiriyor. Son yıllarda adını daha sık duyduğumuz programatik reklam da bunlardan biri. Reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaşmasını çok daha kolay ve verimli hale getiren programatik reklamcılık, anlık veri takibi ve yönetimi konusunda da pek çok avantaj sunuyor. Peki, reklam ve pazarlama sektörüne yeni bir soluk getiren programatik reklamcılığı ne kadar biliyorsunuz? Gelin, programatik reklama dair tüm ayrıntılara birlikte göz atalım.

Programatik Reklam Nedir?

Programatik reklam, yazılım ve algoritmalar gibi otomatik sistemler kullanılarak dijital reklam alanı alıp satma yöntemidir. Programatik reklamcılık süreci, reklamverenlerin belirli kitleleri hedeflemesine ve yayıncıların reklam envanterlerini ve gelirlerini optimize etmelerine olanak tanır. Manuel dijital reklamlardan çok daha verimli olan programatik reklamlar, reklamverenler için bütçe optimizasyonunun yanı sıra hedef kitlelerin daha isabetli bir şekilde hedeflenmesini sağlar. Ayrıca ekosistemdeki DMP adı verilen veri yönetimi platformları, hedef kitle verilerinin analiz edilmesini ve saklanmasını kolaylaştırır. 

Programatik Reklamcılık Nedir?

Programatik reklamcılık gerçek zamanlı teklif verme (RTB) ve programatik doğrudan olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır: Gerçek zamanlı teklif verme, reklamverenlerin reklam alanı için gerçek zamanlı olarak teklif verdiği ve en yüksek teklifi verenin reklam alanını kazandığı açık artırmaya dayalı bir sistemdir. Programatik doğrudan ise reklamverenlerin açık artırma sürecini atlayarak doğrudan bir yayıncıdan reklam alanı satın alabildiği bir sistemdir. Bu sistemler, pazarlama stratejilerine ve bütçeye göre reklamverenler için farklı seçenekler sunma açısından avantaj sağlar. Programatik reklamcılığın detaylarına inmeden önce, içeriğin devamında yer vereceğimiz programatik reklamcılık taraflarına bir göz atalım:

 • Reklamverenler: Ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak isteyen şirket ve kuruluşlar
 • Reklam ajansları: Reklamverenlerin programatik reklam kampanyalarını planlamalarına ve yürütmelerine yardımcı olan şirketler
 • Talep tarafı platformları (DSP’ler): Reklamverenlerin programlı olarak reklam alanı satın almasına yardımcı olan yazılım platformları
 • Arz tarafı platformları (SSP’ler): Yayıncıların reklam envanterlerini programatik olarak satmalarına yardımcı olan yazılım platformları
 • Veri yönetimi platformları (DMP’ler): Reklamverenlerin hedef kitleleriyle ilgili verileri yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan yazılım platformları
 • Ad exchange’ler: Reklamverenlerin ve yayıncıların programatik olarak reklam alanı alıp satabilecekleri pazar yerleri

Programatik reklamcılıktaki bu taraflar, reklam kampanya sürecinin her aşamasında kendilerine ait rollere sahiptir. Bu roller, programatik reklamların verimli bir şekilde hedef kitlelere ulaştırılmasını sağlar. Ayrıca bu taraflar, programatik reklamın yalnızca reklamverenler ile ilgili olmadığını, reklam alanı sunan sağlayıcıları ve ajansları da içine alan çok taraflı bir ekosistem olduğunu gösteren önemli bir ayrıntıdır. Diğer tüm reklam türlerinde olduğu gibi programatik reklamcılıkta da reklamverenden hedef kitleye giden süreçte pek çok kritik oyuncu, sürecin bir parçası olarak hizmet gösterir. Ancak buradaki en önemli farklardan biri, programatik reklamcılıkta sürecin çok daha hızlı, pratik ve şeffaf olmasıdır. Bu özellik reklam sürecini tüm taraflar için çok daha verimli bir hale getirir. 

Programatik Reklamcılığın Avantajları

Programatik reklamcılık, dijital çağda reklam stratejilerinin çok daha hızlı ve verimli hale getirilmesini sağladı. Otomasyon ve gelişmiş yazılımlar, reklamverenlerin bütçelerini daha efektif şekilde kullanarak en iyi sonuçları elde etmelerini destekledi. Dünya çapında programatik reklamcılığın tercih edilmesini sağlayan başlıca avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Artan Verimlilik: Programatik reklamcılık, hedefleme ve teklif vermeyi optimize etmek için veri ve otomasyon kullandığından, reklamverenlerin hedef kitlelerine daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşmalarına olanak tanır.
 • Artan şeffaflık: Programatik reklamcılık, satın alma sürecinde daha fazla şeffaflık sağlayarak, reklamverenlerin reklamlarının tam olarak nereye yerleştirildiğini ve nasıl performans gösterdiğini görmelerine imkan sağlar.
 • Artan Gelir: Yayıncılar, reklam envanterlerini optimize etmek ve doğru kitleleri hedeflemek için programatik reklamcılığı kullanarak gelirlerini artırabilir.

Programatik reklamcılığın sağladığı bu avantajlar, pazarlama uzmanlarının çok daha verimli stratejiler oluşturmasını destekler. Geleneksel reklam araçlarındaki pek çok dezavantajı ortadan kaldıran programatik reklamlar, çok daha öngörüsel, optimize edilmiş ve verimli reklam kampanyalarının yürütülmesi konusunda oldukça etkilidir. 

Programatik ve Görüntülü Reklamlar Arasındaki Farklar

Programatik reklamcılık ve görüntülü reklamcılık, dijital reklam alanı satın alma ve satma yöntemleridir. Ancak otomasyon, hedefleme, fiyatlandırma, envanter, reklam biçimleri ve şeffaflık gibi bazı temel farklılıkları vardır. Programatik reklamcılık, reklam alanı alım satımını otomatikleştirmek için yazılım ve algoritmalar kullanırken ve hedef kitlelerin daha kesin bir şekilde hedeflenmesine olanak tanırken, görüntülü reklamcılık genellikle manuel olarak yapılır, daha az hedeflenir ve daha az şeffaflıkla yapılır.

 • Otomasyon: Programatik ve görüntülü reklamcılık arasındaki en büyük fark, söz konusu otomasyon düzeyidir. Programatik reklamcılık, reklam alanı alım satımını otomatikleştirmek için yazılım ve algoritmalar kullanırken, görüntülü reklamcılık genellikle manuel olarak yapılır.
 • Hedefleme: Programatik reklamcılık, hedeflemeyi ve teklif vermeyi optimize etmek için verileri ve otomasyonu kullandığından, hedef kitlelerin daha kesin bir şekilde hedeflenmesine olanak tanır. Öte yandan, görüntülü reklamcılık tipik olarak daha az hedeflidir ve daha çok pazarlama sektöründe “spray and prey” olarak adlandırılan hedefsiz kitlesel iletişim yaklaşımıyla sınırlanır.
 • Fiyatlandırma: Programatik reklamcılık, genellikle reklamverenlerin reklam alanı için gerçek zamanlı olarak teklif verdiği gerçek zamanlı teklif verme yöntemini kullanırken, görüntülü reklamcılıkta genellikle sabit bir fiyatlandırma modeli kullanılır.
 • Envanter: Programatik reklamcılık, web siteleri, mobil uygulamalar ve OTT platformları dahil olmak üzere çok çeşitli envanter kaynaklarında reklam alanı alım satımına olanak tanır. Görüntülü reklamcılık genellikle belirli web siteleri veya yayınlarla sınırlıdır.
 • Reklam biçimleri: Programatik reklamcılık, video, yerel ve görüntülü reklamlar dahil olmak üzere çok çeşitli reklam biçimlerine izin verirken görüntülü reklamcılık, banner reklamlar ve diğer geleneksel reklam biçimleri ile sınırlıdır.
 • Şeffaflık: Programatik reklamcılık, satın alma sürecinde daha fazla şeffaflık sağlayarak, reklamverenlerin reklamlarının tam olarak nereye yerleştirildiğini ve nasıl performans gösterdiğini görmelerini sağlar. Görüntülü reklamcılık genellikle daha az şeffaftır ve reklamverenler, reklamlarının nerede görüntülendiğini göremeyebilir.

Bu iki temel reklam yöntemi arasındaki önemli farklar, günümüzde daha fazla sayıda reklamverenin programatik reklamlara yönelmesini sağlıyor. Görüntülü reklamcılığın sahip olduğu dezavantajları otomasyon, yazılım ve çok yönlü platformlarla destekleyen programatik reklamcılık, gelecekte daha performanslı reklamların oluşturulması için uygun bir altyapı sunuyor. 

Programatik Reklam Platformları

Programatik reklam platformları, dijital reklam alanı alım satımının otomasyonunu sağlayan yazılım sistemleridir. Bu platformlar, programatik reklam kampanyalarını yönetmek ve yürütmek için reklamverenler, reklam ajansları ve yayıncılar tarafından kullanılır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli programatik reklamcılık platformları vardır:

 • Talep tarafı platformları (DSP’ler): DSP’ler, reklamverenlerin programlı olarak reklam alanı satın almalarına yardımcı olan yazılım platformlarıdır. Reklamverenlerin reklam alanı için gerçek zamanlı olarak teklif vermesine ve verilere ve otomasyona dayalı olarak belirli kitleleri hedeflemesine olanak tanır.
 • Arz tarafı platformları (SSP’ler): SSP’ler, yayıncıların reklam envanterlerini programatik olarak satmalarına yardımcı olan yazılım platformlarıdır. En yüksek teklifi verene reklam alanı satışını otomatikleştirerek yayıncıların reklam envanterlerini ve gelirlerini optimize etmelerine olanak tanır.
 • Veri yönetimi platformları (DMP’ler): DMP’ler, reklamverenlerin hedef kitleleriyle ilgili verileri yönetmesine ve analiz etmesine yardımcı olan yazılım platformlarıdır. Reklamverenlerin hedef kitleleri hakkında fikir edinmelerine ve hedefleme ve teklif verme stratejilerini optimize etmelerine olanak tanır.
 • Ad exchange’ler: Ad exchange’ler, reklamverenlerin ve yayıncıların programatik olarak reklam alanı satın alıp satabilecekleri pazaryerleridir. Reklam alanında gerçek zamanlı teklif verme için bir platform sağlarlar ve ayrıca reklamverenlerin daha geniş bir yelpazedeki envanter kaynaklarına erişmesine olanak tanırlar.
 • Reklam sunucuları: Reklam sunucuları, reklamverenlerin çevrimiçi reklam kampanyalarını yönetmesine, sunmasına ve izlemesine yardımcı olan yazılım sistemleridir. Reklamverenlerin çevrimiçi reklamlarını farklı platformlar ve cihazlarda oluşturmasına, hedeflemesine, sunmasına ve optimize etmesine olanak tanır.
 • Yaratıcı yönetim platformları (CMP’ler): CMP’ler, reklamverenlerin programatik reklam kampanyaları için yaratıcı varlıklar oluşturmasına, yönetmesine ve dağıtmasına yardımcı olan yazılım platformlarıdır. Reklamverenlerin reklam kreatifinin birden çok sürümünü oluşturup yönetmesine ve bunları doğru platformlara ve kitlelere dağıtmasına olanak tanır.

Bu platformlar, programatik reklam kampanyalarını yönetmek ve yürütmek için reklamverenler, reklam ajansları ve yayıncılar tarafından kullanılır. Programatik reklam platformlarının ana türleri, DSP’ler, SSP’ler, DMP’ler, Reklam değişimleri, Reklam sunucuları ve CMP’lerdir. Her birinin belirli bir rolü ve amacı vardır, ancak programatik reklam kampanyalarının verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hepsi birlikte çalışır.

Programatik Reklam Türleri

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte reklam sektörünün sahip olduğu alanlar da hızla genişledi. Artık akıllı telefonlarımızdan bilgisayarlarımıza ve televizyonlarımıza kadar pek çok alanda video, metin ve görsel içerikli reklamlar görüyoruz. Reklamların verimli bir şekilde hedef kitleye iletilmesini hedefleyen programatik reklamcılık, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli reklam biçimlerine olanak tanır:

 • Görüntülü Reklamlar: Bunlar, web sitelerinde yaygın olarak bulunan geleneksel banner reklamlardır. Skor tabloları, gökdelenler ve dikdörtgenler gibi farklı boyut ve biçimlerde gelirler ve statik veya animasyonlu olabilirler.
 • Video Reklamlar: Bunlar, akış içinde (bir video oynatıcı içinde) veya yayın dışında (bir web sayfasında) gösterilen video reklamlardır. Videodan önce, videonun ortasında veya videodan sonra gösterilebilirler. Atlanabilir veya atlanamaz olabilirler ve VAST veya VPAID gibi farklı biçimlerde iletilebilirler.
 • Yerel Reklamlar: Bunlar, onları çevreleyen içerik gibi görünmek ve hissetmek için tasarlanmış reklamlardır. Genellikle görüntülü reklamlardan daha ilgi çekicidirler ve kullanıcılar tarafından göz ardı edilme olasılıkları daha düşüktür.
 • Sesli Reklamlar: Bunlar, podcast’ler, müzik akışı hizmetleri ve sesli haber platformları gibi akış platformları aracılığıyla sunulan sesli reklamlardır.
 • OTT Reklamcılığı: Bunlar, akışlı TV hizmetleri ve akıllı TV’ler gibi Over-The-Top (OTT) platformlarında yayınlanan reklamlardır.
 • Bağlantılı TV Reklamları: Bunlar, internete bağlı olan ve akış hizmetlerine, uygulamalara ve oyunlara erişebilen TV’ler olan Bağlantılı TV’lerde yayınlanan reklamlardır.
 • Uygulama İçi Reklamcılık: Bunlar, mobil uygulamalar içinde sunulan reklamlardır. Afişler, geçiş reklamları veya ödüllü videolar gibi farklı biçimlerde sunulabilirler.
 • E-posta Reklamcılığı: Bunlar, e-posta pazarlama kampanyaları aracılığıyla sunulan reklamlardır. Resim veya metin tabanlı reklamlar gibi farklı biçimlerde sunulabilirler.

Her reklam formatı türünün kendine özgü güçlü yönleri vardır ve farklı amaçlara ulaşmak için farklı durumlarda kullanılabilir. Programatik reklamcılık, reklamverenlerin kampanyaları için doğru reklam biçimini seçmelerine ve doğru kitleyi doğru zamanda ve yerde hedeflemelerine olanak tanır. Markaların ve reklamverenlerin programatik reklam türünü amaçlarına uygun bir şekilde seçmeleri, reklam kampanyasının başarısını etkileyen önemli unsurların başında yer alır. Bu sebeple uzmanların reklam stratejilerini planlarken uygun türleri ön plana alması oldukça önemlidir. Neyse ki programatik reklamcılıktaki reklam sunucuları ve CMP olarak adlandırılan yaratıcı yönetim platformları, reklam stratejileri için uygun kreatif ve türün seçilmesine yardımcı olur. 

İçerik Bulutu Akademi

İçerik Bulutu Akademi, dijital pazarlama profesyonellerinin blog içerikleri, e-kitaplar, webinarlar, online eğitimler bulabileceği bir platformdur.

İlk Yorumu Başlat