roı nedir ve nasıl hesaplanır

ROI (Yatırım Getirisi) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

ROI, dijital pazarlamacılar için takip edilmesi gereken önemli metriklerden biridir. ROI hesaplamaları ise dijital pazarlama kanallarına göre farklılık göstermektedir. Biz de bu içeriğimizde SEO, içerik pazarlaması ve sosyal medya gibi dijital pazarlama kanallarında ROI hesabının nasıl yapılacağını ele aldık.

ROI Nedir?

Sosyal Medya Kampanyaları İçin ROI(Yatırım Getirisi) Nasıl Hesaplanır?

SEO ROI(Yatırım Getirisi) Nasıl Hesaplanır?

İçerik Pazarlaması Yatırımlarınızı Google Analytics ile Nasıl Ölçümlersiniz?

ROI Nedir?

ROI(yatırım getirisi), ürün veya hizmetlerinizi pazarlamak için harcadığınız para miktarını ve bu pazarlama çalışmaları sonucu elde ettiğiniz gelir miktarı ile karşılaştırıp bu pazarlama çalışmalarının sürdürülmesi gerekip gerekmediğini gösterir.

İyi bir yatırım getirisi pazarlama stratejisinin türüne, dağıtım kanallarınıza ve sektörünüze göre değişebilir. 

ROI hesaplamalarında dikkate alınması gereken önemli noktalardan biri de alıcının yolculuğu. Günümüzde alıcılar satın almadan önce birkaç temas noktasını kullanır. Örneğin, bir alıcı blog içeriklerinizden birini organik arama yoluyla keşfetmiş, daha sonra e-posta listenize kaydolmuş, bir webinara katılmış ve webinarda sunduğunuz teklifle dönüştürülmüş olabilir. Bu durumda üç temas noktası vardır.

Google Analytics kullanıyorsanız, hangi temas noktalarının önemli olduğuna ve her birinin ne kadar önemli olduğuna ilişkilendirme modellemesi ile karar verebilirsiniz.

Sosyal Medya Kampanyaları İçin ROI(Yatırım Getirisi) Nasıl Hesaplanır?

Sosyal medya kampanyaları için yatırım getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır:

Sosyal Medya Yatırım Getirisi = (Sosyal medya kampanyaları yoluyla üretilen toplam ekonomik değer – Sosyal medya kampanyası yapmanın toplam maliyeti) / Sosyal medya kampanyası yapmanın toplam maliyeti) * 100

Sosyal medya kampanyaları yoluyla üretilen toplam ekonomik değer ise aşağıdaki formülle hesaplanır:

Sosyal Medya Kampanyaları ile Üretilen Toplam Ekonomik Değer = Sosyal medya kampanyaları ile elde edilen toplam gelir + Sosyal medya kampanyalarının desteklenen dönüşüm değeri

Sosyal medya yalnızca bir dönüşümün tamamlanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer pazarlama kanalları (Organik, PPC, E-posta, Doğrudan, Yönlendirme vb.) tarafından tamamlanan dönüşümlerin başlatılmasına ve desteklenmesine yardımcı olur.

Sosyal Medya Kampanyası Yapmanın Toplam  Maliyeti = (Sosyal medyada harcanan toplam saat sayısı * saat başına ücret) + Farklı sosyal medya kanallarındaki toplam reklam harcaması.

Örneğin, Facebook kampanyaları (hem ücretli hem de organik) aracılığıyla üretilen toplam ekonomik değeri hesaplayalım.

1. Adım: Google Analytics’te Edinme> Tüm Trafik> Kaynak/Aracı raporuna gidin ve ardından ‘Facebook’ filtresini uygulayın:

facebook-kampanya-roi-hesaplama

2. Adım: Raporunuzun veri aralığını son bir ay olarak değiştirin.

3. Adım: Elde edilen geliri not edin.

facebook satışları

4. Adım: Dönüşümler> Çok Kanallı Huniler> Desteklenen Dönüşümler raporuna gidin:

desteklenen dönüşümler raporu

5. Adım: ‘Kaynak’ sekmesine tıklayın, ‘Facebook’ filtresini uygulayın ve ardından desteklenen dönüşüm değerini not alın.

desteklenen dönüşüm değeri

Adım 6: Facebook kampanyaları tarafından üretilen toplam ekonomik değeri hesaplayın.

Facebook Kampanyaları ile Üretilen Toplam Ekonomik Değer = Facebook kampanyaları ile elde edilen toplam gelir + Facebook kampanyalarının desteklenen dönüşüm değeri

7. Adım: Facebook kampanyaları yayınlamanın toplam maliyetini hesaplayın.

Facebook kampanyaları yayınlamanın toplam maliyeti = Facebook’ta harcanan toplam saat sayısı * saat başına ücret) + Facebook’taki toplam reklam harcaması

Adım 8: Facebook pazarlama kampanyalarınızın yatırım getirisini hesaplayın.

Facebook kampanyaları yatırım getirisi = (Facebook kampanyaları yoluyla üretilen toplam ekonomik değer – Facebook kampanyaları yayınlamanın toplam maliyeti) / Facebook kampanyaları yayınlamanın toplam maliyeti * 100

SEO ROI(Yatırım Getirisi) Nasıl Hesaplanır?

Yatırım getirisi, satışlardan veya dönüşümlerden daha da önemli olan bir ölçümdür.

Bunun nedeni yatırımın maliyetini hesaba katmasıdır.

Bir kanala yapılan yatırımlar pozitif bir yatırım getirisi sağlamazsa veya yatırım getirisi daha yüksek olan başka pazarlama kanalları varsa, bu kanala yapılan yatırımın geri çekilmesi gerekebilir.

Bu SEO kanalı olabilir. Çünkü SEO kampanyalarının yatırım getirisini hesaplamak kolay değildir.

Bir işletme SEO’dan herhangi bir yatırımı getirisi göremiyorsa veya yatırımı getirisi açısından diğer pazarlama kanallarını yatırımı getirisi açısından daha karlı buluyorsa, ya SEO bütçesini kısmayı ya da SEO çalışmalarını tamamen durdurmayı ve başka bir yere yatırım yapmayı seçebilir.

Bu, çok kanallı pazarlama yapan ve SEO’nun genel gelir elde etmede çok büyük bir rol oynamadığı veya SEO çalışmalarının yatırım getirisinin kanıtlan(a)madığı durumlarda ortaya çıkabilir.

SEO çalışmalarında iki tür yatırım getirisi hesabı vardır: 

1- Beklenen Yatırım Getirisi

Beklenen yatırım getirisi, SEO çalışmalarının başlamasından önce ve çalışma süresince hesaplanan yatırım getirisidir.

Beklenen Yatırım Getirisi = (SEO çalışmalarından beklenen gelir – SEO projesinin önerilen maliyeti) / SEO projesinin önerilen maliyeti

Beklenen yatırım getirisini hesaplamadan önce üç şeyi bilmeniz gerekir:

Ortalama aylık ziyaret sayısı

E-ticaret dönüşüm oranı

Ortalama sipariş değeri

Bu değerlere önceden sahip değilseniz beklenen yatırım getirisini hesaplayamazsınız.

Bu verilerinizin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Ortalama aylık ziyaret sayısı = 50000

E-ticaret dönüşüm oranı = % 0,68

Ortalama sipariş değeri = 176 TL

SEO çalışmasının önerilen maliyetinin (veya ücretinin) 20000 TL olduğunu varsayalım. Dolayısıyla SEO çalışması süreniz boyunca pozitif yatırım getirisi elde etmek için bu çalışmalar yoluyla en az 20.000 TL’lik satış yapmanız gerekir.

En az 20000 TL’lik bir satış oluşturmak için gereken sipariş sayısını belirleyelim.

20000 TL’lik Satış için Gereken Sipariş Sayısı = 20000 / Ortalama sipariş değeri = 20000/176 = 114

SEO çalışması süresi boyunca web sitesinde ek olarak en az 114 sipariş sayısına ulaşmanız durumunda pozitif SEO yatırım getirisi elde etmiş olursunuz.

Yapmanız gereken bir sonraki şey, 114 sipariş almak için gereken ek trafik miktarını belirlemek.

Ek Trafik Miktarı = Sipariş sayısı / e-ticaret dönüşüm oranı = 114 / %0,68 = 16765

Pozitif yatırımı getirisi elde etmek için organik arama yoluyla web sitesine en az 16765 ziyaret oluşturmanız gerekir.

Not: Burada, web sitesinin e-ticaret dönüşüm oranının çalışma süresince süresince (eğer iyileştirilmemişse) sabit kalacağı varsayılmıştır.

2- Gerçek Yatırım Getirisi

Gerçek yatırım getirisi, SEO çalışmalarına devam edilip edilmeyeceğine karar vermeye yarar.

Gerçek Yatırım Getirisi = (SEO ile elde edilen toplam e-ticaret geliri + SEO ile elde edilen toplam hedef değeri) – SEO çalışması maliyeti / SEO kampanyası çalıştırma maliyeti

SEO ile Edilen Toplam Hedef Değeri = Desteklenen Dönüşüm Değeri + Son Etkileşim Dönüşüm Değeri 

SEO sadece organik ziyaretler ve satışlar üretmeye yardımcı olmuyor. Yukarıda sosyal medyada bahsettiğimiz gibi SEO’da diğer pazarlama kanalları tarafından tamamlanan dönüşümlerin başlatılmasına ve desteklenmesine de yardımcı oluyor.

Bu nedenle, organik arama ile elde edilen trafiğin web sitesinde gerçekleşen genel dönüşümlerdeki rolünü bilmelisiniz.

Enes Akgül

icerikbulutu.com Growth ekibinde çalışıyor. Dijitale tutkulu, amatör tarih işçisi.

İlk Yorumu Başlat